วันวันพฤหัสที่ 24 มิถุนายน 2564                 เวลา: 14.00-16.00 น.