ขอบคุณทุกคนเป็นอย่างยิ่งที่มาร่วมงาน
Knock out ทุกปัญหาโครงสร้างคอนกรีต

ก่อนจากกัน รบกวนขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามถึงประสบการณ์ภายในงานสัมมนาออนไลน์

โดยทางเราจะนำฟิดแบ็คอันมีค่ของคุณไปใช้ปรับปรุงในอนาคตต่อไปข้อมูลเบื้องต้นของคุณ


ความพึงพอใจกับการสัมมนาครั้งนี้